Специфични продукти (карбоксилно наторяване)
Продукт Състав и приложение Характеристика Дозировка
BRIOASCENT
 • 11,7 % CaO p/p,
 • 0,3 % B p/p,
 • Комплекс с карбоксилни киселини.
листно
 • Най-доброто решение при проблеми със зрелостта.
 • Способства за добра васкуларна система при всички култури.
 • Придава по-добра устойчивост на тъканите.
 • Осигурява по-добър цъфтеж, плододаване и намалено окапване на плода.
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ
200 – 400 мл/ 100 л. Прилага се всеки 12 – 15 дни, от начало на отглеждането до средата на вегетативния растеж или до завръз на плодове.
ПЛОДНИ ДЪРВЕТА:
300 – 400 мл/100 л. Извършват се 2 третирания през 15 дни до приключване нарастването на плодовете.
ЦВЕТЯ:
400 мл/100 л. Прилага се всеки 10 – 15 дни от началото на отглеждането.
CBT CARBOPOTASI K
 • 20% K2O p/p,
 • Kомплекс с карбоксилни киселини,
 • pH=7
листно
 • Назряване и завършване на плода. Спомага за ранна и хомогенна реколта.
 • Ефективен източник на комплексен калий, който подпомага акумулирането на резерви през периода на нарастване, както и по-доброто усвояването на калций (Ca) и магнезий (Mg).
 • Неутрален разтвор на калий, подобряващ водния баланс на растението.
 • Неговото рН=7 го прави идеален за всички видове плодове.
 • Идеален за зони с вода с лошо качество.
ОБЩИ ДОЗИ ПРИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ:
200 – 400 мл/ 100 л вода. Ползва се при ярка нужда от калий, най-вече по време на нарастване на плодовете.
CBT CARBOPOTASI P-K
 • 5% P2O5 p/p,
 • 20% K2O p/p,
 • Комплекс с карбоксилни киселини,
 • pH=7
кореново
 • Назряване и завършване на плода. Спомага за ранна и хомогенна реколта.
 • Отличен източник на фосфор и калий с голяма сила на преместване, която позволява бърза и ефективна реакция при всички видове култури.
 • Неутрален разтвор на фосфор и калий, БЕЗ нитрати, хлориди, сулфати и бикарбонати.
ОБЩИ ДОЗИ ПРИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ:
0,5 – 1,5 л/дка. Ползва се при ярка нужда от фосфор и калий, най-вече във фаза на нарастване на плодовете.
CARBOSOIL
 • 9% CaO р/р,
 • Комплекс с карбоксилни киселини
кореново
 • Неорганичен тор на база съставен калций.
 • Коректор при недостиг. Подходящ за всички видове култури.
 • Продуктът действа като биологичен активатор на корените.
 • Регулатор на солеността на почвата.
 • По-добро съотношение вода-почва-въздух.
 • Подобрява приемането на веществата при наторяване.
 • КАРБОСОЙЛ отлично замества всякаква органична материя.
КАТО АКТИВАТОР НА КОРЕНИТЕ:
4 – 6 л/дка общо за периода на отглеждането на растенията, разпределено на 7 - 10 дни.
КАТО РЕГУЛАТОР НА СОЛЕНОСТТА И СТАБИЛИЗАТОР НА ПОЧВАТА:
В този случай съветваме да се следват данните от специалистите. Kато обща норма трябва да се прилага 4 – 9 л/ дка, разпределени на ежеседмични третирания по време на отглеждането на растенията.