Коректори при недостиг на елементи
Продукт Състав и приложение Характеристика Дозировка
CARBOTECNIA B
 • 8% т/т Бор (В),
 • етаноламин.
кореново и листно

Предпазва и/или коригира недостига на бор в растения със следните симптоми:

 • Целина - загниване на сърцевината,
 • Маруля и салати - латерални загнивания,
 • Ябълки и круши - усуквания и напуквания,
 • Захарно цвекло - черно сърце,
 • Лозя - рехавост на чепките,
 • Маслини - намаляване и деформиране на плодовете.
Листно:

Върху растенията се прилагат най-вече в точките на нарастване и плодовете.

 • Цвекло: 400 - 600мл/дка,
 • Лозя: 100 - 300мл/дка,
 • Зеленчуци: 100 - 200мл/дка.
Кореново:
 • 200 - 400мл/дка.
CARBOTECNIA B-Mo
 • 8% т/т Бор (В),
 • 1% т/т Молибден (Мо),
 • етаноламин.
кореново и листно

Продукт формулиран с Бор, етаноламин и Молибден, който предпазва и/или коригира от недостиг на Бор и Молибден в растенията като например:

 • Целина - гниене на сърцевината,
 • Карфиол и броколи - ветрилообразни листа,
 • Марули и салати - обгаряния по краищата,
 • Ябълки и круши - омекване и напукване,
 • Захарно цвекло - черна сърцевина,
 • Ягоди - дефекти и загуби.
Листно:

Върху растенията се прилагат най-вече в зоните на нарастване или на плодовете.

 • Ягоди: 1-2 мл/л вода,
 • Лозя: 1-3 мл/л вода,
Кореново:
 • 200 - 400мл/дка.
CARBOTECNIA Fe EDDHA
 • 6% т/т Желязо(Fe) водоразтворимо,
 • 6% т/т Желязо(Fe) хелатно по EDDHA,
 • 4,2% т/т Изомерно орто-орто Fe-EDDHA,
кореново и листно
 • Хелатно желязо в праховидна форма, много разтворимо,
 • Оптимално е за сигурно ползване в капково напояване - не запушва дозаторите!
 • Fe-EDDHA е напълно усвоим, както листно така и кореново, като неговото постоянно присъствие в растението осигурява оптимално хранене с желязо.

Препоръчва се използването по вечерно/мрачно време, с цел подобряване ефикасността на усвояване, поради фоточувствителността на Желязото.

Листно:

100 г/100л вода на едно прилагане.

Кореново:
 • При зеленчуци: 1,5–2 кг/дка неколкократно,
 • Ягоди: 0,5-0,75г на растение през целия период на отглеждане в зависимост от недостига,
 • Декоративни: 0,3-0,5г/л чрез напоителната система,
 • Цитруси: 5-10 г/на растение, в зависимост от големината на дървото и характеристиката на почвата.
CARBOTECNIA Mg
 • MgO 5% т/т
 • карбоксилни киселини с н.м.т.
кореново и листно
 • Коректор при нужда или липса на Магнезий, представляващ органично съединение карбоксилат на Магнезий
 • Продуктът е чист от други съединения, които може да са токсични за растението като хлориди, сулфати и EDTA
Листно:
 • 2-4 мл/л
Кореново:
 • 500 - 800 мл/дка
CARBOTECNIA Zn
 • Zn 5% т/т
 • карбоксилни киселини с н.м.т.
кореново и листно
 • Коректор при нужда или липса на Цинк, представляващ органично съединение карбоксилат на Цинк
 • Продуктът е чист от други съединения, които може да са токсични за растението като хлориди, сулфати и EDTA
Листно:
 • Ягоди: 1-4 мл/л
Кореново:
 • 500 - 800 мл/дка