Ние се грижим за Вашите култури от сеитба до беритба...

Специфичното за продуктите на Carbotecnia е използването на карбоксилни киселини с ниско-молекулно тегло (Н.М.Т.) в състава им.

Тези киселини имат двойно действие:

 1. Като свързващо елементите звено.
 2. Да създават (заедно с елементите, които ги съпровождат) специална храна насочена към подобряване на параметри като:
  • добиви,
  • вътрешно и външно качество на плода,
  • растеж на корените и на растението,
  • адаптиране на растенията към неблагоприятна среда – почва или околна среда, със задачата качествено листно хранене.

Карбоксилните киселини са въглеродни структури с една или повече карбоксилни групи (R- COOH), които се разлагат в основна среда и се получават карбоксилни соли. Те са по-разтворими във вода отколкото в собствената си киселина и същевременно по-слаби от слабите неорганични киселини. Солите на карбоксилните киселини с дълги въглеводородни вериги имат две зони: хидрофилна глава (карбоксилна група) и хидрофобна опашка (хидрокарбонатна верига). Не трябва да се забравя, че този вид киселини съществуват в естествен вид в растенията. Ето защо постигнатият ефект от тези продукти е подобен на този, който се осъществява от същите тези киселини по естествен път във физиологията на растението.

Тези ефекти може да се резюмират по категории на действие както следва:

Почва:

 • Свободните карбоксилни киселини отдават техните Н+ йони и допринасят за отделянето на Калций. Така те обогатяват почвения разтвор с този елемент. Освен това те спомагат за изместването на натрия и по този начин почвената флокулация, намалявайки ефекта на повишено разпределение на Na. Също така те допринасят за поддържане на ниско (кисело) рН, без да увеличават неговата агресивност. Моля не забравяйте, че киселинността в растителните тъкани се дължи на наличието именно на карбоксилни киселини.
 • Без съмнение – специфичен ефект против солеността и алкалността на почвата, особено в зоната на корените.
 • Регулиращ ефект, който допринася за по-голяма пропускливост на вода и въздух. Спомага за по-бързо катионно хелатообразуване като Са, Mg, Fe и др., което увеличава хранителния поток и подобрява пренасянето на Mg, Fe, K, Zn и т.н. Директният резултат от това е увеличаване на полезните соли абсорбирани от корените, увеличаване на осмотичното налягане и по този начин по-добър воден/хранителен поток към листата.

Растение:

 • Тъй като тези елементи са на лице в растенията и по естествен път, не се предизвикват нежелани вторични реакции в тях, защото растенията не са изложени на стрес и усилие. Точно обратно – продуктите увеличават или спомагат за нормално протичане на процесите.
 • Стимулират поглъщането на хранителни вещества от корените, защото предоставят източници на Н+, които отделят и обменят с катиони съдържащи се в почвата, които пък от своя страна се свързват със свободните карбоксилни радикали в почвата, изменяйки структурата на клетъчните мембрани и предизвиквайки една по-голяма пропускливост у същите.
 • Съществува важна връзка между карбоксилните киселини и фотосинтезата, поддържаща нивото на фотосинтезна активност равномерно и при неблагоприятни условия. Като резултат от повишената фотосинтеза, свързана с по-доброто усвояване на вода и хранителни вещества, се получава по-бърз растеж.
 • Най-важната им роля е да осигурят непрекъснатост на Цикъла на Кребс. Някои от тях са произлезли от този цикъл, вследствие на което са начални продукти при дишането, взимат участие в отваряне и затваряне на устицата и се получава увеличаване на нивото на дишане.
 • Много са полезни за синтеза на някои съединения в растението. Важна роля играят за метаболизма на азота.
 • Биорегулиране на вегетативния метаболизъм, активизират формирането на полиоли (алкохолни захари), които са в състояние да поддържат оптимални нива на градиента на осмотично налягане в проводимите съдове, дори и при ситуации на стрес.
 • Те подобряват и укрепват системата на самозащита на растението, спомагайки за по-добро формиране на тъканите, намаляване на тяхното стареене и прекомерното нарастване на листата чрез мобилизиране на карбохидрати в проводящите тъкани.
 • Те подобряват разпределението на хранителните вещества в плодовете в критични фенологични етапи за обединяване на катйоните и активиране на други механизми на пренасяне. Влияят на мобилизирането на карбохидрати и ензими, което дава един добър резултат – голямо плодородие.
 • Те създават високоефективен път за разпространение на хранителните вещества през листата, без увреждане на контактната повърхност, като формират част от клетъчната структура на тъканите. Предпазват  навлизането на патогени, както през листата, така и през плодовете.