Ние се грижим за Вашите култури от сеитба до беритба...

В основата на гамата продукти на Carbotecnia са карбоксилните киселини с ниско молекулно тегло (Н.М.Т.). Непосредственият ефект от ползването им е повишаване на добива, качеството и опазване на околната среда

Защо карбоксилни киселини?

Карбоксилните киселини се синтезират по естествен начин от растенията. Ефектите от действието на карбоксилните киселини с ниско молекулно тегло /н.м.т./ в продуктите на Carbotecnia са подобни на тези, които по естествен начин се извършват от физиологията на растенията.

Те са мощни комплексообразуващи агенти, осигуряващи по-добро използване на съединените елементи, когато тези елементи се прилагат като неорганична сол или се съединяват с други комплексообразуващи агенти.

Основните предимства на торовете на базата на карбоксилни киселини с ниско молекулно тегло (органични) са по-високо качество на плодовете, по-висок добив и повишена мобилност на хранителните вещества в растението.

 

Защо Ниско Молекулно Тегло (Н.М.Т.) ?

Органичните киселини имат големи разлики – както в размера, така и в способността си да образуват асимилируеми комплекси от растенията. В зависимост от техните химически характеристики и техния молекулен размер можем да ги представим, както следва:

Карбоксилни киселини с ниско молекулно тегло:

 • Определен състав, вещества с висока чистота.
 • Висок комплексен ефект.
 • Силно усвояване и преместване в растението.
 • Молекули с ниско молекулно тегло.

По-голяма ефективност като процент на хранителни вещества в сравнение с други комплексанти

Полихидроксикарбоксилни киселини:

 • Неопределен състав, вещества с ниска чистота.
 • Нисък комплексен ефект.
 • Те са индустриални странични продукти, така че могат да съдържат висок процент тежки метали.
 • Молекули с високо молекулно тегло.

Хуминови киселини:

 • Хетерогенен състав, вещества с ниска чистота.
 • Нисък комплексен ефект.
 • По-слабо усвояване и преместване в растението.
 • Молекули с високо молекулно тегло.

Линосулфонови (фулвинови) киселини:

 • Хетерогенен състав.
 • Мощност на ПАВ в почвите.
 • Ниска сложност.
 • По-слабо усвояване и преместване в растението.
 • Молекули с високо молекулно тегло.

Аминокиселини:

 • Хетерогенен състав.
 • Те се транспортират бавно.
 • Те имат трудности при преминаване през клетъчните стени.
 • Полезно само при определени етапи на реколтата.
 • Молекули със средно молекулно тегло.

Карбоксилните киселини с ниско молекулно тегло /Н.М.Т./ значително повишават способността за комплексни хранителни вещества (Са + 2, Mg + 2, Fe +2 и др.), благоприятствайки транспортирането им във и извън растението и тяхното усвояване. Те повишават осмотичното налягане в растението, увеличават водния поток и транспортират хранителни вещества и фото-асимилати (захари) до вегетационните органи, които се нуждаят от тях.
Карбоксилните киселини с ниско молекулно тегло /Н.М.Т./ насърчават киселинното pH на хранителния разтвор по естествен начин. Те не увеличават неговата агресивност и не добавят елементи, които могат да нарушат желания баланс на торовия разтвор.
Този вид органични киселини са много малко или нейонизирани, нямат йонно зареждане и могат да проникнат или да бъдат абсорбирани от растението без ограничения.

Как действат Карбоксилните киселини с ниско молекулно тегло /Н.М.Т./?

Тези органични киселини имат двойна функция: те действат като КОМПЛЕКСООБРАЗУВАЩИ АГЕНТИ на елемента или елементите, които носят със себе си, и те създават заедно ТЕХНО-НУТРИЕНТ със специфичен ефект вътре в растението.

 • Комплексoобразуващ агент: Карбоксилните киселини с ниско молекулно тегло /Н.М.Т./ образуват стабилни комплекси в хранителния разтвор и хранителната среда, благоприятствайки пълното асимилиране от растението, без да оставят химически остатъци или да произвеждат фитотоксичност или увреждане в растителните повърхности.
 • Техно-нутриент: Веднъж попаднали в растението,Карбоксилните киселини с ниско молекулно тегло /Н.М.Т./ предприемат действия по вътрешния транспорт/преместване на хранителните химични елементи до части от растението, където са необходими. Те действат като преносители и метаболитни посредници на сложни биологични реакции, които се нуждаят от тези органични киселини за естественото си развитие.

Високотехнологичните торове на CARBOTECNIA са специално създадени за хранене на растенията чрез листата като подобрят работата на растението чрез оптимизиране на параметри като:

 • Производство.
 • Външно и вътрешно качество на плодовете.
 • Надземен или коренов растеж.
 • Адаптиране на условията на реколтата към неблагоприятни среди (почвени или екологични).
 • Те са специално формулирани за хранене на растението чрез листно приложение.

 

Ползите от Н.М.Т. за почвата 

 • Срещу солеността и алкалността на почвите, особено в областта на корените. Те намаляват дисперсния ефект на Натрия.
  Подобрител на структурата, увеличавайки пропускливостта на вода и въздух.
  Комплексообразуващ ефект, насърчаващ бързото образуване на комплекси с катиони като калций, магнезий или желязо. Тези комплекси благоприятстват усвояването от растението чрез потока на маса.
 • Транспортиращ ефект – Подобрява транспорта на магнезий, желязо, калий, цинк и други катиони, като се увеличават полезните соли, абсорбирани от корена, осмотичното налягане и следователно по-голям воден поток и транспорт на асимилирани молекули към листата.
 • Повишават разтворимостта и правят усвоим калция и други хранителни вещества в почвата.
 • Редуцира отмиването на хранителни вещества.
 • Незабавна и трайна наличност на хранителните вещества, като се избягват блокажи в почвата.
 • Те са естествени комплекси, които растенията разпознават в хранителната асимилация.
 • Адаптиране на ризосферата за постигане на благоприятни условия за ефективно усвояване.
 • Регулатори на рН на почвата в близост до корените.
 • Нулева фитотоксичност. Нулеви отпадъци.
 • Те благоприятстват за адаптиране на растението към неблагоприятна среда (солени почви, солено-алкални и др.).

Ползите от Н.М.Т. за растението

 • Те повишават качеството на плодовете в цвят, аромат и издръжливост след прибиране на реколтата.
 • Те подобряват добива (тон / Хa) и качеството на реколтата, тъй като хомогенизират зреенето на насажденията.
 • Предоставят хранителни вещества в растението по начин, който е 100% ефективен и бърз. Този процес е оптимален при дефицити на Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Mo и B с очевидни симптоми.
 • Те са отличен път за транслокация на хранителни вещества при листно приложение, особено в критични фенологични етапи.
 • Те са естествени компоненти в растенията, така че са безвредни за тъканите и не включват никакъв стрес или допълнителни усилия да бъдат метаболизирани.
 • Те повишават фотосинтезната активност на хлоропластите и я поддържат при неблагоприятни условия.
 • Те са посредници при синтеза на определени съединения в растението.
 • Те играят значителна роля в азотния метаболизъм.
 • Подобряват формирането на растителна тъкан. Те увеличават ефективната повърхност на листата.
 • Те подобряват и укрепват естествената отбранителна система на растението; благоприятстват за правилното формиране на растителните тъкани.
 • Те насърчават мобилизирането на въглехидрати до нуждаещите се органи, особено плодовете.
 • Те намаляват скоростта на стареене на тъканите.